Skip to main content

Międzynarodowy Kongres Branży Kosmetycznej 14-16 listopada 2023

Opublikowano 24

Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego jest corocznym, międzynarodowym spotkaniem branży kosmetycznej, organizowanym przez Wydawnictwo Farmacom – wydawcę kwartalnika „Świat Przemysłu Kosmetycznego” oraz organizatora targów Pharma & Cosmetic Industry Days. Kongres skierowany jest do producentów kosmetyków, dostawców surowców, maszyn, urządzeń laboratoryjnych, opakowań oraz rozwiązań stosowanych w branży kosmetycznej. 

Od 2012 roku Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego organizowany jest w połączeniu z Kongresem Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Połączenie to stwarza doskonałą okazję do integracji branży kosmetycznej i farmaceutycznej, jak również umożliwia dostawcom jednoczesne dotarcie do obu branż.

Lucad uczestnikiem i wystawcą na Kongresie Świata Przemysłu Kosmetycznego

Uczestnictwo w kongresie to doskonała okazja do przedstawienia oferty produktowej oraz zaprezentowania nowinek technologicznych, dyskusji i wymiany doświadczeń, informacji i pomysłów, a także integracji.


Kongres przemysłu kosmetycznego